กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ส.ค. 2563 20:34 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ Test Blueprint ป.6 ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
31 ส.ค. 2563 20:34 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ Test Blueprint ม.3 ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ RT_P.1_2561_รายชื่อโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 80.00 ขึ้นไป.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ RT_P.1_2561 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ RT_P.1_2561_ระดับเครือข่าย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แบบสรุปรยงนผลกรทดสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป.นศ.4).pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 1.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมคีรี.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานบพิตำ.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 3.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 2.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าศาลา 1.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:36 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แก้ไข ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
14 มิ.ย. 2563 23:18 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ RT_P.1_ARE_80040000_2562.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562
14 มิ.ย. 2563 23:18 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ RT01_ARE80040000.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562
14 มิ.ย. 2563 23:18 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562
14 มิ.ย. 2563 23:12 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 สพป.นศ.4.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562
14 มิ.ย. 2563 23:12 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายพัฒนาวิชาการสิชล 2.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562
14 มิ.ย. 2563 23:12 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายพัฒนาวิชาการสิชล 1.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562
14 มิ.ย. 2563 23:12 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายพัฒนาวิชาการพรหมคีรี.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562
14 มิ.ย. 2563 23:12 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายพัฒนาวิชาการนบพิตำ.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562
14 มิ.ย. 2563 23:12 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายพัฒนาวิชาการท่าศาลา 3.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562

เก่ากว่า | ใหม่กว่า