กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 พ.ค. 2564 03:58 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แก้ไข หน้าแรก
24 พ.ค. 2564 03:55 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แก้ไข หน้าแรก
13 พ.ค. 2564 02:02 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ ถอดประสบการณ์.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
13 พ.ค. 2564 02:02 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ Best การอ่าน ป.1.pdf จาก เครื่องมือการนิเทศ
13 พ.ค. 2564 02:00 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ Best การอ่าน ป.1.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
13 พ.ค. 2564 02:00 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ Best การอ่าน ป.1.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
24 ธ.ค. 2563 01:04 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ สนามสอบ O-NET_M3_ 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
24 ธ.ค. 2563 01:04 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ สนามสอบ O-NET_P6_ 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
17 ธ.ค. 2563 00:29 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
17 ธ.ค. 2563 00:26 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แก้ไข หน้าแรก
17 ธ.ค. 2563 00:25 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แก้ไข หน้าแรก
17 ธ.ค. 2563 00:24 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แก้ไข หน้าแรก
17 ธ.ค. 2563 00:23 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แก้ไข หน้าแรก
17 ธ.ค. 2563 00:23 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แก้ไข หน้าแรก
17 ธ.ค. 2563 00:21 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แก้ไข หน้าแรก
18 ต.ค. 2563 22:41 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ อัปเดต หลักสูตร_๑๘๐๓๐๓_0087.jpg
18 ต.ค. 2563 22:36 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ หลักสูตร_๑๘๐๓๐๓_0087.jpg กับ หน้าแรก
31 ส.ค. 2563 20:34 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ Test Blueprint ป.6 ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
31 ส.ค. 2563 20:34 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ แนบ Test Blueprint ม.3 ปีการศึกษา 2563.pdf กับ เครื่องมือการนิเทศ
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ RT_P.1_2561_รายชื่อโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 80.00 ขึ้นไป.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ RT_P.1_2561 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ RT_P.1_2561_ระดับเครือข่าย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ แบบสรุปรยงนผลกรทดสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป.นศ.4).pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561
15 มิ.ย. 2563 01:37 สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นำออกไฟล์แนบ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิชล 2.pdf จาก ผลการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า