ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบ O-NET

โพสต์1 ส.ค. 2562 18:41โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  โดยมี นายวิรัตน์  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ในฐานะประธานศูนย์สอบ เป็นประธาน
Comments