สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โพสต์22 ก.พ. 2561 00:01โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2561 02:20 ]

วันที่ 16,19 กุมภาพันธ์  2561  จัดประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านข้อสอบมาตรฐานกาลาง ให้แก่ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. และ สถ.โดยมีท่านรองสนิท  นิลบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  เป็นประธานในการเปิดประชุม
Comments