พัฒนาครูผู้ช่วย

โพสต์17 ต.ค. 2561 05:49โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้แก่ครูผู้ช่วย ### ขอขอบคุณคณะวิทยากร พี่เลี้ยง คณะทำงานและผู้ที่หนุนเสริมทุกท่าน ...ขอบคุณในความตั้งใจของน้องๆครูผู้ช่วยทุกคน....
Comments