การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

โพสต์5 ก.พ. 2560 02:51โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2560 02:53 ]
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ได้ออกเยี่ยมสนามสอบในศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 การดำเนินการจัดสอบทุกสนามสอบได้ดำเนินการไปด้วยความเรียนร้อย โดยสรุป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้มีสิทธิ์สอบ 3,372 คน ขาดสอบ 70 คน และมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 32 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้มีสิทธิ์สอบ 936 คน ขาดสอบ 81 คน และมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ 27 คน
Comments