การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558

โพสต์27 ก.พ. 2559 20:41โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2559 20:45 ]

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์  2559  ประจำปีการศึกษา 2558  การดำเดินการได้เสร็จสิ้นแล้ว รอฟังผลสอบต่อไป 

        ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการกลุ่ม  คุณครู และผู้เกี่ยวข้องทุกคน  ที่ได้มีส่วนทำให้การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ได้บรรลุตามเป้าหมาย 


Comments