การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์29 ต.ค. 2559 01:42โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 29 ต.ค. 2559 01:47 ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช ขับเคลื่อนนโยบาย 3 ประเด็น"การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ครูมุ่งมั่นทำงานเป็นทีม เราจะร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ขอบคุณพี่ๆ ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.4 ทุกท่านมากๆ คะ ...core supervisor
Comments