ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2558

โพสต์26 มิ.ย. 2559 08:11โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2559 08:50 ]
 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายเสนอ  ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT, O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเป้าหมาย   ณ โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบเกียรติบัตรระดับเครือข่าย, ระดับสถานศึกษา, ระดับนักเรียน และมีกิจกรรมนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉลี่ยรวมสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อเนื่องสามปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2558  เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
Comments