สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนาม NT

โพสต์9 มี.ค. 2561 02:11โดยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2561 22:52 ]
วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560  โดย นายชนาธิป  ทุ้ยแป  รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา หัวหน้าคณะมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดขรัวช่วย  อ.สิชล  สนามสอบโรงเรียนวัดสระประดิษฐ์  อ.ท่าศาลา   สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี  อ.พรหมคีรี  และโรงเรียนวัดเขาขุนพนม  อ.พรหมคีรี  ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  มา  ณ  โอกาสนี้

Comments