คำอธิบายการหาคะแนนที่เฉลี่่ย(Average T score) เพื่อกรอกแบบ ก.ค.ศ.3/1

T-score(ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารแล้ว)


Comments