กิจกรรมนิเทศ

  • ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบ O-NET วันที่ 1 สิงหาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  โดยมี นายวิรัตน์  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ในฐานะประธานศูนย์สอบ เป็นประธาน
    ส่ง 1 ส.ค. 2562 18:41 โดย สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 สนามสอบ ผู้เข้าสอบทั้งหมด  3,363  คน นักเรียนขาดสอบ 86 คน และมีนักเรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) จำนวน 31 คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ ผู้เข้าสอบทั้งหมด 796 คน นักเรียนขาดสอบ  73 คน และมีนักเรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ (walk in) จำนวน  17 คน  การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยให้การดำเนินการสอบเป็นไปด ...
    ส่ง 12 ก.พ. 2562 23:21 โดย สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 15 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฏิทินนิเทศ


สมาชิกในกลุ่มงาน

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

นครศรีธรรมราช

พยากรณ์อากาศ